ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಡಿಟಿಸಿ ಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ

 

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ತರಬೇತಿ ಸಂಯೋಜಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು

 

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪತ್ರ (1.11MB)

 

 ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ತರಬೇತಿ ಸಂಯೋಜಕರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ (12.10MB)

 

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ತರಬೇತಿ ಸಂಯೋಜಕರುಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ (3.10MB)

 

 

ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿ - -2022-23 

 

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ದೂರದೃಷ್ಠಿ ಯೋಜನೆ” ಕುರಿತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಲೈನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಟ್‌ಕಾಂ ತರಬೇತಿ- ದಿನಾಂಕ : 13-07-2022

ತರಬೇತಿ ಖರ್ಚಿನ ತ:ಖ್ತೆ- Download(18.07 KB)
ಹಣ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ -Download(16.49 KB)
ಧೃಢೀಕೃತ ಹಾಜರಾತಿ ನಮೂನೆ- Download(11.47 KB)

 

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ - ದಿನಾಂಕ

: 01-09-2022

ತರಬೇತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು - Download(1.72 MB)
ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ / ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ತರಬೇತಿ  - Download(3.23 MB)
ಹಣಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ನಮೂನೆ- Download(19.87 KB)
ತರಬೇತಿ ಖರ್ಚಿನ ತ:ಖ್ತೆ- Download(26.21 KB)
ಧೃಢೀಕೃತ ಹಾಜರಾತಿ ನಮೂನೆ- Download(11.93 KB)

 

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಸ್ಯಾಟ್‌ಕಾಂ ಮೂಲಕ

ತರಬೇತುದಾರರ ತರಬೇತಿ- ದಿನಾಂಕ : 06~07 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2022

ತರಬೇತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು - Download(26.79 KB)
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪತ್ರ - -Download(649.78 KB)
ಬಜೆಟ್-Download(3.41 MB)
ಹಣಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ನಮೂನೆ- Download(18.80 KB)
ತರಬೇತಿ ಖರ್ಚಿನ ತ:ಖ್ತೆ- Download(26.79 KB)
ಧೃಢೀಕೃತ ಹಾಜರಾತಿ ನಮೂನೆ- Download(11.66 KB)

  

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ದೂರದೃಷ್ಠಿ ಯೋಜನೆ” ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ - ದಿನಾಂಕ

: 21-09-2022

ತರಬೇತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು - Download(9.64 MB)
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ - Download(701.89 KB)
ಹಣ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ -Download(841.18 KB)
ತರಬೇತಿ ಖರ್ಚಿನ ತ:ಖ್ತೆ- Download(418.83 KB)
ವೆಚ್ಚದ  ತ:ಖ್ತೆ- Download(70.92 KB)
ಧೃಢೀಕೃತ ಹಾಜರಾತಿ ನಮೂನೆ- Download(10.83 KB)

 

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸ್ವ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆ”

ಒಂದು ದಿನದ ಮುಖಾ-ಮುಖಿ ತರಬೇತಿ- 2022-2023

ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ರತಿ-Download(14.38 KB)
ತರಬೇತಿ ವೆಚ್ಚದ ತಃಖ್ತೆ-Download(18.06 KB)
ಹಾಜರಾತಿ ನಮೂನೆ- Download(14.71 KB)
ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ-FORMS GFR 12 C - Download(17.19 KB)

 

ಸಾಕ್ಷರ ಸನ್ಮಾನ -ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಾಕ್ಷರತಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ- ದಿನಾಂಕ :

05-01-2023 ರಿಂದ 28-02-2023

ಸಾಕ್ಷರ ಸನ್ಮಾನ ತರಬೇತಿ ಅನುಬಂಧ
ಸಾಕ್ಷರ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಅನುಬಂಧ
ಸಾಕ್ಷರ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿರುವವರ ವಿವರ
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ
ಸಾಕ್ಷರ ಸನ್ಮಾನ ತರಬೇತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
ಸಾಕ್ಷರ ಸನ್ಮಾನ ತರಬೇತಿ ಆಯವ್ಯ
ಸಾಕ್ಷರ ಸನ್ಮಾನ ತರಬೇತಿಯ FORMS GFR 12C Form

 

ಸಾಕ್ಷರತಾ ಬೋಧಕರುಗಳ ತರಬೇತುದಾರರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ದಿನಾಂಕ : 

02-01-2023 ರಿಂದ 04-01-2023

ಸಾಕ್ಷರತಾ ಬೋಧಕರುಗಳ ತರಬೇತುದಾರರ ತರಬೇತಿ ಅನುಬಂಧ
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ
FORMS GFR 12C Format
ತರಬೇತುದಾರರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿವರ
ಸಾಕ್ಷರ ಬೋಧಕರ ತರಬೇತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
ಸಾಕ್ಷರ ಬೋಧಕರ ತರಬೇತಿ ಆಯವ್ಯಯ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-02-2024 05:52 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಅಬ್ದುಲ್‌ ನಜೀರ್‌ ಸಾಬ್‌ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080